پرینت

نقش سراب روانسر بر جذب گردشگر و ارتقاء اقتصاد شهری

مهدی زندیه دانشیار معماری منظر و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
محمد مهدی ضرابی دکتری علوم باغبانی و استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
ابراهیم الیاسی کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.
ندا ویسیmail کارشناس مهندسی فضای سبز، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

توریست نقش مهمی در توسعه اقتصادي شهرها دارد. امروزه جهانگردي به عنوان یک صنعت پردرآمد و اشتغال‌زا در صحنه جهانی و بین‌المللی اهمیت زیادي پیدا کرده است. به بیانی دیگر، گسترش صنعت گردشگري، توسعه اقتصادي و به دنبال آن، تعاملات انسانی را به همراه دارد و هر کشوري سعی دارد با به وجود آوردن امکانات رفاهی و تفریحی در شهرهایش از مزایاي اقتصادي صنعت گردشگري بهره ببرد. این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و درعین حال ایجاد‌کننده مشاغل جدید. در این میان گردشگری طبیعی، بخش مهمی از فعالیت‌های جهانگردی را در دنیا به خود اختصاص داده است. در این نوع فعالیت، جهانگردان برای بهره‌گیری از زیبایی‌های طبیعی و جلوه‌های حیرت‌انگیز خلقت به رشته‌کوه‌های مرتفع، کوهستان‌ها، کوهپایه‌ها، جنگل‌ها، جلگه‌ها، دره‌های عمیق و بیابان‌ها سفر می‌کنند. آنچه که یک گردشگر را به سمت یک شهر یا مناطق اطراف آن جذب می‌کند، منابع گردشگری است. مطالعه حاضر به بررسی گردشگری پایدار در سراب روانسر پرداخته که درحال حاضر فاقد برنامه مدونی جهت توسعه گردشگری است. هدف از این تحقیق، بررسی و باز‌شناسایی قابلیت‌هاي محیطی و برنامه‌ریزي جاذبه‌هاي طبیعی، حفاظت و تقویت چشم‌اندازهای طبیعی شهر و توجه به جنبه‌های زیباشناسانه محیط طبیعی، کاهش اثرات زیست‌محیطی گردشگری، برآورده شدن نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان با احترام به فرهنگ منطقه و طراحی بر اساس هماهنگی با طبیعت و همواره جهت جذب گردشگر در سراب روانسر تدوین شده است. به منظور طراحی پایدار جهت بهره‌گیری از حفاظت و گردشگری، شناخت و ارزیابی وضعیت محیط و منابع، همچنین نحوه گردشگری و شناخت پیامدهای زیست محیطی حاصل از آن، قبل از هرگونه اقدام ضروری به نظر می‌رسد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده‌ها و اطلاعات پژوهش و تحليل اطلاعات به شیوه كتابخانه‌اي و اسنادی و استفاده از مشاهدات میدانی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که جاذبه‌هاي گردشگری پایدار در آن محیط به درستی شناسایی نشده و همچنین برنامه‌ریزي خاصی در سراب روانسر انجام نگرفته است که در صورت شناسایی توانمندي‌هاي بالقوه و برنامه‌ریزي در جهت بالفعل درآمدن و بهره‌برداري می‌تواند موجب آبادانی و رونق اقتصادي منطقه شود.

واژگان کلیدی: سراب روانسر، صنعت گردشگری، محیط پایدار، اقتصاد شهری، پارک آبی.

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1394020102.pdf)اصل مقاله[دانلود]2449 kB

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صص 1- 98


1- بازتعریف نقش و کارکرد باغ های گیاه شناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست

منیژه آسایش*؛ محمدرضا مثنوی؛ نعمت الله اعتمادی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2060)


2- نقش سراب روانسر در جذب گردشگر و ارتقاء اقتصاد شهری

مهدی زندیه؛ محمد مهدی ضرابی؛ ابراهیم الیاسی؛ ندا ویسی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2450)


3- بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیّت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز (مطالعه موردی: محله گلستان)

نادیا داری پور*؛ سعید ملکی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1869)


4- مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهرطبس در دوره زندیه و باغشهر اصفهان در دوره صفویه

آرزو حسینی*؛ خاطره مروج تربتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5262)


5- بهسازی منظر ورودی با هدف ارتقاء حس دعوت کنندگی (محدوده مورد مطالعه: جلوخان مسجد النبی تا ورودی بازار قزوین)

مریم معینی فر؛ الهه شجاعی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4131)


6- بررسی ابعاد کیفیّت محیط بافت فرسوده در محله مفت آباد منطقه 13 تهران

امین فرجی ملائی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3526)


7- تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بافت مرکزی شهر خرم آباد

مریم بیرانوند زاده*؛ سیاوش قزلی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1939)