پرینت

بهسازی منظر ورودی با هدف ارتقاء حس دعوت‌کنندگی (محدوده مورد مطالعه: ازجلوخان مسجد‌النبی تا ورودی بازار قزوین)

مریم معینی فر استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران .
الهه شجاعیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده
" ورودی "هر مکان نخستین و مهم‌ترین حلقه ارتباطی افراد با فضاست. هر ورودی می‌تواند از دو "منظر عینی و ذهنی" برای افراد تعریف گردد و همیشه این مؤلفه‌های عینی (جداره،کفسازی و..) است که بر دیگر مؤلفه‌ها پیشی گرفته و در نظر افراد بررسی می‌گردد و می‌تواند حس آنان را نسبت به فضا تعریف کند. بنابراین توقعی که از منظر ورودی یک فضای شهری می‌رود اینکه در "پذیرفتن و دعوت شدن" افراد توانمند باشد و توانمندی آن زمانی است که فرد با اشتیاق به سمت آن می‌آید و حس رفتن از دنیایی به دنیای دیگر در او ایجاد می‌شود. و تعامل مورد انتظار با فضا را برقرار می‌کند. در واقع ایجاد و ارتقاء "حس دعوت‌کنندگی" در ورودی فضاهای شهری سبب تداوم و پایداری حضور افراد در مکان و ایجاد رابطه‌ای صحیح و برقراری تعاملات مورد انتظار با فضای شهری می‌شود. و حضور افراد در فضای شهری ایجاد "حس مکان و حس تعلق" به فضا را در پی دارد. بنابراین می‌توان عنوان نمود که ایجاد تغییرات کیفی و کمی در مؤلفه‌های عینی و تقویت مؤلفه‌های ذهنی در ارتقای حس دعوت‌کنندگی یک ورودی مؤثر می‌باشد.در این پژوهش محدوده بازار تاریخی قزوین در بافت مرکزی و تاریخی این شهر انتخاب شده است، از جمله فضاهای شهری که نیازمند حضور مؤثر و بیشتر افراد می‌باشد و با کمی تغییر و بهبود فضاهای ورودی مسجد و بازار در این محدوده می‌توان به ارتقاء حس دعوت‌کنندگی یعنی تقویت ویژگی جذب افراد کمک نمود. هدف اصلی این پژوهش ارتقاء حس دعوت‌کنندگی در محدوده جلوخان مسجد النبی تا جلوخان بازار قزوین بوده است، و فرضیه اصلی این پژوهش این است که ارتقاء کیفی و کمی مؤلفه‌های عینی منظر ورودی (کالبد و جداره) جلوخان‌ها سبب ارتقاء حس دعوت‌کنندگی می‌گردد. روش تحقیقی به کار برده شده در پژوهش حاضر ماهیّت "تبیینی" داشته و به دلیل رویکرد موجود در آن "کاربردی" است. و بوسیله تحقیقات میدانی و مطالعات بصری، جلوخان مسجد تا جلوخان بازار مورد بررسی قرار گرفت که در پایان به این نتیجه دست یافته‌ایم که می‌توان با بهبود برخی از مؤلفه‌های عینی مانند: کف و جداره (کالبدی)، تمیزی، تنوع فرم و فضای سبز و تقویت برخی مؤلفه‌های ذهنی مانند: علاقه‌مندی ،خاطره‌انگیزی و... مؤثر در ارتقاء حس دعوت‌کنندگی و لحاظ نمودن آنها در طراحی جلوخان مسجدالنبی تا جلوخان بازار قزوین به عنوان کاربری‌های مذهبی و تجاری شاخص از فرسودگی کامل آنها جلوگیری کرده و در ارتقاء حس دعوت‌کنندگی فضاهای ورودی مؤثر بود.

واژگان کلیدی: بهسازی، منظر، ورودی، دعوت‌کنندگی، بازار قزوین

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1394020105.pdf)اصل مقاله[دانلود]4339 kB

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صص 1- 98


1- بازتعریف نقش و کارکرد باغ های گیاه شناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست

منیژه آسایش*؛ محمدرضا مثنوی؛ نعمت الله اعتمادی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2060)


2- نقش سراب روانسر در جذب گردشگر و ارتقاء اقتصاد شهری

مهدی زندیه؛ محمد مهدی ضرابی؛ ابراهیم الیاسی؛ ندا ویسی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2450)


3- بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیّت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز (مطالعه موردی: محله گلستان)

نادیا داری پور*؛ سعید ملکی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1869)


4- مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهرطبس در دوره زندیه و باغشهر اصفهان در دوره صفویه

آرزو حسینی*؛ خاطره مروج تربتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5262)


5- بهسازی منظر ورودی با هدف ارتقاء حس دعوت کنندگی (محدوده مورد مطالعه: جلوخان مسجد النبی تا ورودی بازار قزوین)

مریم معینی فر؛ الهه شجاعی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4131)


6- بررسی ابعاد کیفیّت محیط بافت فرسوده در محله مفت آباد منطقه 13 تهران

امین فرجی ملائی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3526)


7- تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بافت مرکزی شهر خرم آباد

مریم بیرانوند زاده*؛ سیاوش قزلی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1939)