پرینت

تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بافت مرکزی شهر خرم آباد

مریم بیرانوند زادهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان.
سیاوش قزلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، فارس، ایران.
فرضعلی سالاری سردری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران.
نوبخت سبحانی پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده
بافت شهری گستره‌ ای هم‌پیوندی است که از ریخت‌شناسی‌های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده‌ شهر و حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل‌گرفته باشند. بخش مرکزی شهرها (C.B.D) به ‌واسطه نقش و عملكردشان در بافت و سيمای شهر در فرآيند توسعه كاربري‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعی، اقتصادی و اداری شهر تأثيرگذار بوده‌‌اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی با هدف كاربردي و جمع‌‌آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه‌‌ای و پیمایشی بوده است. همچنین برای تجزیه ‌و تحلیل یافته‌‌ها از مدل استراتژیک سوات (SWOT) بهره گرفته‌شده است تکنیک یا ماتریس سوات، ابزاری برای شناخت تهدید‌ها و فرصت‌های موجود در محیط خارجی و بازشناسی ضعف‌ها و قوت‌های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهایی برای هدایت و کنترل آن سیستم است. در ادامه با مطالعه چگونگی، علل و پیامدهای تمرکز و رشد نامتناسب کاربری‌ها در بخش مرکزی شهری خرم‌آباد به بیان راهکارهایی در جهت توسعه زنجیره‌ای و خوشه‌ای آن و فعاليت‌هاي گوناگون از جمله بخش تجاری در جهت شکل‌گیری شهر سالم و توسعه پايدار پرداخته‌شده است. يافته‌هاي پژوهش حاکی از آن است که بخش مرکزی شهر خرم‌آباد به‌ عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه با مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینه های اقتصادی، اداری- خدماتی، اجتماعی، حمل‌ و نقل و کالبدی- فضایی روبرو می باشد. وجود كاربري‌ هاي متعدد و نامتناسب، تراکم زیاد جمعیت، عرض كم معبر سواره‌‌رو و پياده‌رو در خيابان 17 شهریور موجب شده این مشكلات در سال‌ هاي اخير رو به گسترش باشد، همچنین یافته‌ های حاصل از مدل سوات نشان می دهد که بخش مرکزی دارای 8 نقطه قوت و فرصت اصلی به‌ عنوان مزیت‌ ها و 10 نقطه ‌ضعف و تهدید اساسی به ‌عنوان محدودیت‌ها و مشکلات پیش‌ روی بافت مرکزی شهر خرم‌آباد می‌‌باشد. در این راستا ارزیابی ماتریس‌‌های داخلی و خارجی بیانگر آن است که راهبرد عملکردی بخش مرکزی شهر، از نوع راهبردهای تدافعی (WT) می‌‌باشد. بنابراين برای برون‌رفت از مشکلات جاری و ترفیع آن، ساماندهي بخش مركزي شهر خرم‌آباد به ‌صورت سه مرحله در زمان هاي متمادي با اجراي برنامه‌هاي کوتاه‌‌مدت، میان‌‌مدت و بلند‌مدت بايستي صورت بپذيرد.

واژگان کلیدی: بخش مركزي شهر، کاربری اراضی، توسعه پایدار، SWOT ، خرم‌آباد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1394020107.pdf)اصل مقاله[دانلود]1938 kB

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صص 1- 98


1- بازتعریف نقش و کارکرد باغ های گیاه شناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست

منیژه آسایش*؛ محمدرضا مثنوی؛ نعمت الله اعتمادی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2060)


2- نقش سراب روانسر در جذب گردشگر و ارتقاء اقتصاد شهری

مهدی زندیه؛ محمد مهدی ضرابی؛ ابراهیم الیاسی؛ ندا ویسی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2450)


3- بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیّت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز (مطالعه موردی: محله گلستان)

نادیا داری پور*؛ سعید ملکی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1869)


4- مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهرطبس در دوره زندیه و باغشهر اصفهان در دوره صفویه

آرزو حسینی*؛ خاطره مروج تربتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5262)


5- بهسازی منظر ورودی با هدف ارتقاء حس دعوت کنندگی (محدوده مورد مطالعه: جلوخان مسجد النبی تا ورودی بازار قزوین)

مریم معینی فر؛ الهه شجاعی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4131)


6- بررسی ابعاد کیفیّت محیط بافت فرسوده در محله مفت آباد منطقه 13 تهران

امین فرجی ملائی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3526)


7- تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بافت مرکزی شهر خرم آباد

مریم بیرانوند زاده*؛ سیاوش قزلی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1939)