پرینت

شهر معاصر، از هندسه تا متن بازخوانی منظر شهر در دو رمان خروجی کارخانه و دکور سیمان، از فرانسوا بن

زینب گلستانی درو این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   پژوهشگر دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده 

با اینکه آنها (شهرها) تصاویر وسیعی در اختیار کتاب‌ها قرار می‌دهند، در مقابل این کتاب‌ها هستند که ارائه‌گر ژرفایی اسطوره‌ای از فضا‌های بشری‌اند. (اولیویه رولن)

شهر، به‌عنوان اساسی‌ترین جلوه تجلیات روح خلاق انسان، همواره در ارتباط با آفرینش‌های بشری، از جمله صنعت و هنر، معنا‌یافته و در نتیجه خوانش‌های مختلف از نو زاده می‌شود. حضور شهرها در ادبیات، نه تنها فضاهای مورد نیاز عناصر روایی را تأمین می‌کند، بلکه با خلق خاطره‌ها در بطن فضاهای شهری، این فضاها را به اسطوره‌هایی بیانگر روح حاکم بر جامعه بدل می‌کند. ادبیات که بسیار زودتر از سینما، هنرهای تجسمی، و سایر هنرها، شهر را به تصویر کشیده و خاطرات و کهن الگوهایی را در آن ایجاد کرده است، در دوران معاصر، و با افزایش فضاهای شهری، بیش از پیش به شهر و فضای بیرونی توجه می‌کند، تا آنجا که شخصیت‌های داستان و روایت، هویّت خود را در متن شهر جستجو می‌کنند، شهری که خود به‌عنوان شخصیت و قهرمان (یا ضد قهرمان) اصلی روایت مطرح می‌شود. در این بین نویسندگانی چون فرانسوا بن(François Bon)، با نزدیک شدن به فضاهای فراموش‌شده شهری، چهره‌ای دیگر از شهر ارائه می‌دهند. بن با به صحنه آوردن فضاهایی طرد شده، چون زاغه‌ها، تصویری نو از زندگی در فضای شهری معاصر ارائه می‌دهد، فضایی که گاه به‌عنوان عاملی برای تخریب هویّت فرد و خاطرات او عمل می‌کند. مطالعه پیش رو، با هدف مطالعه این نوع خاطره‌پردازی‌ها در سطح منظر شهری، و با تکیه بر آراء متفکرانی چون رن وژل  و میشل کولو در حوزه روابط فضایی و انعکاس منظر، به‌مثابه فضای زیسته، در آثار هنری و به خصوص ادبیات، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که تصاویر و خاطرات شهر معاصر چگونه در دو رمان فرانسوا بن، یعنی خروجی کارخانه و دکورسیمان، شکل گرفته و چه منظری از فضای شهری معاصر ارائه می‌دهند؟ پرسشی که درنهایت با ارائه تصاویر و خاطرات برآمده از فضاهایی گم‌شده در این رمان‌ها، فضای شهری حاضر در آنها را چون نامکانی درمی‌یابد.

 واژگان کلیدی:  شهر، متن، خاطره،منظر شهر، ادبیات، فرانسوا بن.


Contemporary city, from geometry to text; Etude of urban landscape in two novels Factory Exit and Cement Decor from François Bon

Zeinab Golestani Dero*-Phd student in French language and literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Abstract

Although the cities give the vast number of urban images to the books but they are the books who can display mythical profundity of the human spaces. (Olivier Rolland)

The city, as the most basic demonstration of the creative spirit of man, has always found its meaning in association with human creations such as art and industry and is reborn as the result of different studies. Presence of the cities in literature not only is used to fulfill the required spaces of narrative elements but also, with creating the memoirs in the heart of urban spaces, it will convert these spaces to the myths displaying the dominating spirit of the society. Literature, as one of the primitive painters of the city, has pictured city even sooner than cinema, visual arts, and other arts. It has created memoirs and ancient patterns in it.  In the contemporary age, with increasing urban spaces, literature is paying more attention to the city and external spaces in such a way that the characters of the story seek their identity in city spaces. Even city is presented by itself as a principle character and hero (antihero) of the story. In between, the authors like Francois Bon, approaching the forgotten spaces of the city present another aspect of city.Bon with the scene dramatization of the rejected spaces like suburbs gives a new image of living in the contemporary urban spaces. Occasionally, these spaces play the role of destructive factor of identity and memoirs of an individual. Therefore, the present study with the aim of this kind of memorization at the level of urban landscape and with focusing on the viewpoints of the thinkers like Reine Vogel and Michel Collot, regarding the reflex of the life world in art, especially in the literature, is trying to answer these two questions: "How the image and the memories of the contemporary city is formed in these two novels of François Bon, Factory Exit and Cement Décor" and "Which landscape of that contemporary city space is represented?" The questions that will finally discover the present city space of them like a non-place, with presenting the images and memories of lost spaces in theses novels.

Keywords: city, text, memoir, urban landscape, literature, François Bon.

* Corresponding Author: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1395030501.pdf)شهر معاصر از هندسه تا متن[Download ]1894 kB

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پائیز و زمستان 1394، صص 1- 108


1- شناسایی نقش مؤلفه های طبیعی در ایجاد هویت شهری (نمونه موردی: شهر بابک)

امینه زینلی قطب آبادی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1966)


2- طراحی شهری آبکنار با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: رودخانه مهاباد)

مهدی ساشورپور؛ ابراهیم الیاسی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2636)


3- بازخوانی آرایه های نظام بصری در بافت تاریخی بوشهر (با تأکید بر رویکرد ذهنی)

پویا دولابی*؛ زهره شاعری؛ اقدس حاجب زاده

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2322)


4- بازشناسی منظر فرهنگی- آیینی هورامان با تأکید بر مراسم زیارت پیرشالیار

پردیس حنیفی، ایمن ابراهیمی دهکردی*؛ سید احسان بلادی ده بزرگ

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4147)


5- نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راه های بافت تاریخی (نمونه موردی: خیابان حافظیه و شهرداری)

ندا محمدی*؛ ملیحه تقی پور

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5811)


6- ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد استان تهران)

شریف مطوف؛ هاله مهدی پور*؛ فرشته اصلانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3731)


7- تبیین میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغ های چهارگانه درمانی

نجمه سعیدیان*؛ کاظم معمارضیاء؛ سید محمد حسین ذاکری؛ امین حبیبی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2185)