پرینت

ارزیابی کیفیات زیبایی‌شناختی منظر پل‌های عابر پیاده در فضاهای شهری تهران با رویکرد "طراحی همخوان با زمینه"

نسیم صحرائی‌نژاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  - دکتری مطالعات منظر (منظر شهری)، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

سارا فربد- دکتری معماری (مطالعات منظر)، گروه معماری، دانشکده عمران و معماری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.   

چکیده 

شهر تهران به‌ دنبال توسعه سریع و بی‌رویه فضاهای شهری، از فقدان ضوابط و دستورالعمل‌های مناسب برای طراحی و برنامه‌ریزی فیزیکی شهر رنج می‌برد که منجر به ناکارایی فضاهای شهری و برآورده نشدن نیازهای فیزیکی و روحی شهروندان گردیده است. از سوی دیگر شکل‌گیری مبلمان شهری و در پی آن شکل‌گیری پل‌های عابر پیاده به‌عنوان پاسخی به تغییرات صورت‌گرفته و تأمین امنیّت شهروندان در فضاهای شهری، یکی از شاخص‌ترین عناصر شهری بوده که علاوه بر جنبه‌های عملکردی، نقش بسزائی در شکل‌گیری کیفیات بصری آن خواهند داشت. علیرغم وجود مطالعات متعددی که بر ضرورت ملاحظات زیباشناسانه از یک سو و لزوم تلفیق و هماهنگی بصری ساختار پل با محیط اطراف آن (طراحی همخوان با زمینه) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیات زیباشناسانه انجام گرفته، متأسفانه امروزه خصوصاً در شهر تهران به‌ دلیل نادیده انگاشتن پتانسیل‌های زیبا‌شناسانه پل‌های هوایی در فضاهای شهری، مورد بی‌مهری شهروندان قرار گرفته است و آنها صرفاً عناصری عملکردی در ترافیک شهری تلقی گردیده و قابلیّت آنها در بهبود کیفیات بصری شهر نادیده انگاشته می‌شود. در مطالعه حاضر، با تأکید بر ارتباط بصری میان پل‌های عابر پیاده و منظر شهری اطراف آن، با روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه، با نظرسنجی ترجیحی از 384 نفر شهروند تهرانی در ارتباط با کیفیات زیباشناسانه پل‌های عابر پیاده با فرم‌های مشابه در مناظر شهری مختلف، تأثیر و نقش رویکرد طراحی همخوان با زمینه بر ادراک زیبایی عناصر شهری خصوصاً در مناظر شهری تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داده است که در شهر تهران به دلیل عدم در نظر‌گیری اصول طراحی همخوان با زمینه و هماهنگی بصری میان پل و منظر شهری اطراف آن، اولاً شهروندان ادراک زیباشناسانه بالایی نسبت به این پل‌ها نداشته و دوماً شرکت‌کنندگان نسبت به پل‌های عابر پیاده با فرم یکسان در فضاهای شهری مختلف ترجیحات متفاوتی نشان داده‌اند که این امر نشان‌دهنده اهمیّت و نقش ارتباط بصری میان پل‌های عابر پیاده و زمینه اطراف آنها، بر کیفیات زیبایی‌شناختی پل‌های عابر پیاده در فضاهای شهری خواهد بود که در نهایت می‌تواند موجب ارتقاء کیفیات عملکردی در این گروه از پل‌ها نیز باشد.        

واژگان کلیدی: طراحی همخوان با زمینه، پل عابر پیاده، زیبایی‌شناسی، منظر شهری، ارتباط بصری.


این مقاله بر‌گرفته از پایا‌ن‌نامه دکترینسیم صحرائی نژاد با عنوان «Preferred Visual Characteristics of Pedestrian Bridges in Tehran, Iran » می‌باشد که با راهنمایی‌هایDr.Suhardi Bin Maulan  و مشاوره Prof. Mustafa Kamal Mohd Sharif در دانشکده طراحی و معماری، دانشگاه پوترا مالزی در سال 1393 ارائه شده است.


Assessing the Aesthetic Qualities of Pedestrian bridges in Urban Landscape of Tehran through a “Context Sensitive Design” Approach*

Nasim Sahraei Nejad** - Phdin Landscape Studies (Urban Landscape), Senior Lecturer, Department ofEnvironmental Design Engineering, Science and Research Branch, IslamicAzad University, Tehran, Iran.

Sara Farbod - Phdin Architecture (Landscape Studies), Senior Lecturer, Department ofArchitecture, Neyshabour Branch, Isalmic Azad University, Neyshabour, Iran.

Abstract

Tehran due to rapid urban development, confronted the lack of appropriate guidelines in design and planning for urban areas. Generally, in Tehran presence of inharmonious qualities in urban elements is obvious and consequently it causes the lack of functional efficiency of urban spaces. However according to the references, aesthetic comes from harmonious qualities. On the other hand, the facilities for adapting to new situation and then pedestrian bridges in modern urban areas that providesuch a linkage with a high level of safety for both pedestrian and cyclists are asurban elements that can play an important role in creating a new visual image for acity. Today, unfortunately due to neglecting their aesthetic potential during design and construction process, faces many issues. In fact, they could play a determining role in depicting the aesthetic qualities of the urban landscape, especially when they meet certain critical principles. According to the literature, one of the most important factors that can play a role in determining the aesthetic qualities of pedestrian bridges relates to the setting where these bridges are located. In fact, the most successful bridges should be designed in accordance with their surrounding environment (Context Sensitive Design). Therefore to help urban designers, bridge engineers, and planners to improve the aesthetic qualities of pedestrian bridges in the urban landscape, base line data is needed regarding people’s perceptions of similar forms of pedestrian bridges in different urban landscape settings. Since urban environments are generally shaped by people’s preferences, perceptions, and attitudes toward over time and also through studying their perceptions, people can indeed indicate what is important to them and what they need in this situation. As such, this study attempts to provide new insights into how people view pedestrian bridges in an urban landscape and further reveal new details and information on people’s reactions to similar form of pedestrian bridges in different urban landscapes. In summary, this study conducted a preference survey with 384 respondents in Tehran and entered the data into SPSS. The resultsprovide useful information first for considering the visual characteristics of the urbanlandscape where the pedestrian bridges are located. The results indicate first that people don’t care about the aesthetic qualities of the pedestrian bridges and second they prefer the similar form of pedestrian bridges in different urban areas differently. Thus, it could be concluded that first the visual characteristics of pedestrian bridges in urban areas in Tehran is neglected and then the visual relationship between the bridges and their settings is important for perception of aesthetic qualities for pedestrian bridges in urban areas.


* This article is extracted from the PHD thesis of Nasim Sahraei Nejad, supervised by Dr. Suhardi Bin Maulan and advisory of Prof. Mustafa Kamal Mohd Shariff at the Faculty of Design and Architecture at University Putra Malaysia (UPM) in 2014.

** Corresponding Author: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1395030504.pdf)اصل مقاله[Download ]3701 kB

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صص 1- 104


1- شهر معاصر، از هندسه تا متن؛ بازخوانی منظر شهر در دو رمان خروجی کارخانه و دکور سیمان از فرانسوا بن

زینب گلستانی درو

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1895)


2- پژوهشی در زمینه پیشینه تاریخی، خصوصیات و منظر باغ هرندی شهر کرمان

ندا داعی پاریزی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3781)


3- نگاهی پدیدارشناسانه به طراحی مناظر مقدس شهری

مهدی خاکزند*؛ داود قربان زاده

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2039)


4- ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی منظر پل های عابر پیاده در فضاهای شهری تهران با رویکرد «طراحی همخوان با زمینه»

نسیم صحرائی نژاد*؛ سارا فربد

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3702)


5- اولویت بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم حضرت معصومه(س) شهر قم

حسن محمدیان مصمم*؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ علی اصغر عیسی لو

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5412)


6- برنامه ریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده راه ها در شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور)

رضا کانونی*؛ محمد تقی رضویان؛ آرمان مسلمی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3214)


7- کوچاس (پلازا) به مثابه تئاتر شهری در منظر شهری غیر رسمی ارگ- شهر لاهور (انگلیسی)

Koochas (piazzas) as street theatres In historic urban informal landscape of Haveli nau nihal singh, the walled city, lahore

دانیال احمد / Danyal Ahmad

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4952)