پرینت

برنامه‌ریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده‌راه‌ها در شهر تهران (مطالعة موردی: پیاده‌راه 17 شهریور)

رضا کانونی**- کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

محمدتقی رضویان- استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

آرمان مسلمی- دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پیاده‌راه‌ها، به عنوان فضایی برای افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان، باعث تقویت زندگی جمعی، افزایش حس تعلق به مکان و دستیابی به اعتدال بین مفهوم سواره و پیاده می‌شود. همچنین پیاده‌راه‌ها، هم ابزار و هم مکان‌هایی برای تبلور و احقاق حق عابران و شهروندان می‌باشند. هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی راهبردی برای بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه 17 شهریور تهران می‌باشد.برای این امر از مدل‌های SWOT و AHP استفاده شده است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی راهبردی و روش انجام آن توصیفیتحلیلی است. در انجام پژوهش حاضر علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. برای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات پیمایشی پژوهش حاضر، تکنیک دلفی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولین امر به کار گرفته‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که راهبرد تدافعی برای بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه 17 شهریور دارای اولویّت می­باشد. بدین نحو که نقاط تهدید و ضعف باید کاهش پیدا کند و برای این امر نیز از نقاط قوت و فرصت در جهت افزایش اثرات مثبت کیفیات فضایی پیاده‌راه 17 شهریور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیط­زیستی استفاده شود. برخی از راهبردهای تدافعی شامل برنامه­ریزی در جهت هدایت راهبردی اقدامات لازم‌الاجرا در پیاده‌راه 17 شهریور و چشم‌اندازی‌سازی این اقدامات جهت جلوگیری از خرده اقداماتی که منجر به اغتشاش فضایی در محدوده می‌شود، شناسایی و حفاظت از بناهای ارزشمند در فضای پیرامون پیاده­‌راه و نوسازی آنها به خصوص جداره‌های بلافصل محدوده، افزایش فعالیت‌های فرهنگی و آئینی و همچنین برگزاری مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی، تدوین طرح زیست‌محیطی برای محدوده در جهت جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، دفع و جمع‌آوری مناسب پسماندهای بیمارستانی و سایر مسائل مربوط به کیفیّت و بهداشت محیط محدوده.

واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی راهبردی، پیاده‌راه 17 شهریور، چشم‌انداز­سازی، طرح زیست‌محیطی، فعالیت‌های فرهنگی.


این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رضا کانونی با عنوان "اثرات فضایی پیاده‌راه‌سازی در شهر تهران (مطالعة موردی: پیاده‌راه 17 شهریور)" می‌باشد که به راهنمایی دکتر محمدتقی رضویان در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفته است.


Strategic Planning for Improving Spatial Qualities of Pedestrian Paths Landscape in Tehran (Case Study: 17 Shahrivar Pedestrian Path)*

Reza Kanooni**- MA Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran.

Mohammad Taghi Razavian- Professor of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran.

Arman Moslemi- MSc Student Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran.

Abstract

Pedestrian paths, as well as increased space for communication and social interaction of citizens, strengthen community, increase the sense of place, and achieve a balance between the vehicles and the pedestrian. The Pedestrian paths are both tools and space for crystallization and the rights of pedestrians and citizens.This study aims at examining the strategic planning for improving the spatial quality of 17 Shahrivar Pedestrian path in Tehran. In this regard, it has benefited from SWOT and AHP models. It has a functional purpose and uses a descriptive – analytical method. Required information was gathered through library and survey studies. In addition, to collect and evaluate the survey information of the research, the Delphi technique and interviews with experts and officials were employed. The results showing defensive strategy is a suitable way to improve the quality of the 17 ShahrivarPedestrian path space. Thus, it is necessary to reduce the threats and weaknesses. For this purpose, it is required to take advantage of the strengths and opportunities in order to increase the positive effects of the spatial qualities of the 17 Shahrivar Pedestrian path space in terms of economic, social, physical, and environmental aspects. Some defensive strategies include planning for strategic guide of necessary measures in the 17 Shahrivar Pedestrian path and offer an optimal prospect of these measures, identify, and protect valuable buildings available in the immediate space surrounding the Pedestrian path renewing them especially their limiting walls and developing environmental planfor the area. Some defensive strategies are programs to steer the highly required strategic measures in the 17 Shahrivar Pedestrian path, to landscape these measures in order to prevent trivial actions leading to spatial confusion within the area, to identify, and protect valuable buildings within the area surrounding the pathway, to  renovate them ,especially the immediate walls of the area, to increase ritual and religious activities as well as cultural competitions, to design an environmental plan for the area in order to prevent underground-water contamination, and to collect and dispose hospital waste and other issues related to the quality and hygiene of the environment in a proper manner.

Key Words: Strategic Planning, 17 Shahrivar Pedestrian Path, Urban Spaces, Cultural and religious Activities, Environmental Projects.


*This article was extracted from MA thesis by Reza Kanooni entitled “SpatialImpacts of Pedestrianisation in the City of Tehran (Case Study: 17 Shahrivar Pedestrian Street) supervised by Dr. Mohammad Taghi Razavian at the Faculty of Earth sciences, Shahid Beheshti University, Tehran.

**Corresponding author: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1395030506.pdf)اصل مقاله[Download ]3277 kB

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صص 1- 104


1- شهر معاصر، از هندسه تا متن؛ بازخوانی منظر شهر در دو رمان خروجی کارخانه و دکور سیمان از فرانسوا بن

زینب گلستانی درو

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1895)


2- پژوهشی در زمینه پیشینه تاریخی، خصوصیات و منظر باغ هرندی شهر کرمان

ندا داعی پاریزی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3781)


3- نگاهی پدیدارشناسانه به طراحی مناظر مقدس شهری

مهدی خاکزند*؛ داود قربان زاده

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2039)


4- ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی منظر پل های عابر پیاده در فضاهای شهری تهران با رویکرد «طراحی همخوان با زمینه»

نسیم صحرائی نژاد*؛ سارا فربد

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3702)


5- اولویت بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم حضرت معصومه(س) شهر قم

حسن محمدیان مصمم*؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ علی اصغر عیسی لو

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5412)


6- برنامه ریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده راه ها در شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور)

رضا کانونی*؛ محمد تقی رضویان؛ آرمان مسلمی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3214)


7- کوچاس (پلازا) به مثابه تئاتر شهری در منظر شهری غیر رسمی ارگ- شهر لاهور (انگلیسی)

Koochas (piazzas) as street theatres In historic urban informal landscape of Haveli nau nihal singh, the walled city, lahore

دانیال احمد / Danyal Ahmad

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4952)