پرینت

بررسی نقش نورپردازی منظر پیادهراهها در افزایش کیفیّت پیادهروی شهروندان (نمونه‌ موردی: پیاده‌راه خیابان ساحلی قم)

سید هادی حسینی*- کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی ‌شهری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

چکیده

افزایش حجم حضور و تردد اتوموبیل‌ها در سطح شهرها و به‌وجود آمدن ازدحام ترافیکی در معابر اصلی شهر سبب‌شده تا دوباره موضوع انسانی‌کردن شهرها از طریق افزایش قابلیّت پیاده‌مداری و توجه دوباره به سهم جا‌به‌جایی عابر پیاده در نظام حمل و نقل در دستور کار برنامه‌ریزان و طراحان شهری قرار بگیرد. در طول روز مسیرهای پیاده‌روی توسط نور طبیعی روشن‌شده و تجربه‌ یک پیاده‌روی راحت، ایمن و لذّت‌بخش را فراهم می‌کند. اما در طول شب، این تکنیک‌های نورپردازیِ مصنوعی هستند که باید با حفظ استانداردهای پیاده‌روی، محیط را برای نیازهای خاص و اولویّت‌های عابرین پیاده، روشن کنند. عواملی متعددی در ایجاد یک نورپردازی مناسب برای یک پیاده‌روی امن و جذاب مؤثر هستند. در این مقاله سه عامل ایمنی، امنیّت شخصی و جذابیّت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر در کیفیت‌بخشی به پیاده‌روی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شهر قم به دلیل دارا‌ بودن ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی خاص، از پتانسیل بالایی جهت جذب عابرین پیاده به خصوص در ساعات پایانی شب برخوردار است که باید از این توان بالقوه حداکثر استفاده را کرده و محیط‌ و مناظر شهری را به بهترین شکل برای پیاده‌روی شهروندان آماده کرد. ازاين روي،دراينپژوهشبهنقشنورپردازيدر کیفیت‌بخشی به پیاده‌روی شهروندان پرداختهشدهاست. روشاينپژوهش،توصيفي،تحليليوپيمايشياستو جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه در بین شهروندان شهر قم صورت‌گرفته است وبرایتحليل داده‌هاازنرم‌افزار SPSS استفادهشده است. حجم نمونه با توجه به تعداد عابران پیاده استفاده‌کننده از پیاده‌راه در مقطع زمانی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن 80 درصد احتمال وجود صفت و 96.1 احتمال صحت گفتار و 5% خطا 190 نفر برآورد گردید که به سبب بالا‌بردن اطمینان از نتایج پژوهش، به 195 نفر افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده‌ این موضوع است که در صورتی که به نورپردازی مسیرهای پیاده‌روی توجه ویژه شده و اجرای دقیق آن در دستور کار برنامه‌های کیفیت‌بخش به فضای شهری به‌خصوص در شهرهایی با اقلیم کویری قرار گیرد، می‌توانیم ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش امنیّت، ایمنی و جذابیّت پیاده‌راه‌ها ایفا کرده و زمینه‌ساز افزایش کیفیت پیاده‌روی و در نتیجه افزایش حضور شهروندان در فضای شهری و گسترش فرهنگ پیاده‌مداری شویم.

واژگان کلیدی: نورپردازی، پیاده‌راه، ایمنی، امنیّت، جذابیّت، منظر شهری.


*نویسنده مسئول، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (08.pdf)اصل مقاله[Download ]1042 kB

شماره جاری: دوره 3، شماره 6،پائیز و زمستان 1395، صص 1- 140


1- نقش مدل KANOدر ارزیابیکیفیت فضایهای عمومی شهری با سنجش مؤلفه­ های مؤثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری

سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


2- بازطراحیبوستان‌های‌شهریبا‌ تأکیدبرتوسعهاجتماع‌پذیری (مورد مطالعه: بوستان‌های شهرمهاباد)

ابراهیم الیاسی، مهدی زندیه، آکام محمودی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


3- ارزیابی اهمیت نقش مؤلفه­های منظر شهری بر کیفیت  زندگی شهروندی(مطالعه موردی: شهر گرگان) 

مهدی خداداد، مریم بیرانوندزاده، نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


4- بررسی تأثیر بافت گیاهان در مکان­ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد طراحی کاشت پایدار(مطالعه موردی: پارک تاجیکستان استان البرز)

فائزه چهرآذر، اسماعیل صالحی، یحیی چهرآذر، یاسر معرب

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


5- تأثیر مؤلّفه‌های منظر شهری در آرامش شهروند (نمونه موردی: محلّه کوی معلّم شهر بجنورد)

سهیلا صادقی، احمدرضا کشتکار قلاتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


6-شناسایی مؤلفه ­های عینی و ذهنی مؤثر در طراحی نما در جهت ارتقاء هویّت منظر‌ِشهری و افزایش حس تعلق شهروندان

امیررضا کریمی­ آذری، مهسا صفرنژاد

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


7- شناسایی راهبردهای طراحی منظر فضاهای شهری به منظور ارتقاءکیفیت محیط (مورد مطالعه: هستۀ مر‌‌‌‌کزی شهر مهاباد)

مهدی زندیه، ابراهیم الیاسی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


 8-بررسی نقش نورپردازی منظر پیادهراهها در افزایش کیفیّت پیادهروی شهروندان (نمونه‌ موردی: پیاده‌راه خیابان ساحلی قم)

سید هادی حسینی

text blockمشاهده چکیده file pdf-smallدریافت اصل مقاله