پرینت

بررسی نقش نورپردازی منظر پیادهراهها در افزایش کیفیّت پیادهروی شهروندان (نمونه‌ موردی: پیاده‌راه خیابان ساحلی قم)

سید هادی حسینی*- کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی ‌شهری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

چکیده

افزایش حجم حضور و تردد اتوموبیل‌ها در سطح شهرها و به‌وجود آمدن ازدحام ترافیکی در معابر اصلی شهر سبب‌شده تا دوباره موضوع انسانی‌کردن شهرها از طریق افزایش قابلیّت پیاده‌مداری و توجه دوباره به سهم جا‌به‌جایی عابر پیاده در نظام حمل و نقل در دستور کار برنامه‌ریزان و طراحان شهری قرار بگیرد. در طول روز مسیرهای پیاده‌روی توسط نور طبیعی روشن‌شده و تجربه‌ یک پیاده‌روی راحت، ایمن و لذّت‌بخش را فراهم می‌کند. اما در طول شب، این تکنیک‌های نورپردازیِ مصنوعی هستند که باید با حفظ استانداردهای پیاده‌روی، محیط را برای نیازهای خاص و اولویّت‌های عابرین پیاده، روشن کنند. عواملی متعددی در ایجاد یک نورپردازی مناسب برای یک پیاده‌روی امن و جذاب مؤثر هستند. در این مقاله سه عامل ایمنی، امنیّت شخصی و جذابیّت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر در کیفیت‌بخشی به پیاده‌روی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شهر قم به دلیل دارا‌ بودن ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی خاص، از پتانسیل بالایی جهت جذب عابرین پیاده به خصوص در ساعات پایانی شب برخوردار است که باید از این توان بالقوه حداکثر استفاده را کرده و محیط‌ و مناظر شهری را به بهترین شکل برای پیاده‌روی شهروندان آماده کرد. ازاين روي،دراينپژوهشبهنقشنورپردازيدر کیفیت‌بخشی به پیاده‌روی شهروندان پرداختهشدهاست. روشاينپژوهش،توصيفي،تحليليوپيمايشياستو جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه در بین شهروندان شهر قم صورت‌گرفته است وبرایتحليل داده‌هاازنرم‌افزار SPSS استفادهشده است. حجم نمونه با توجه به تعداد عابران پیاده استفاده‌کننده از پیاده‌راه در مقطع زمانی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن 80 درصد احتمال وجود صفت و 96.1 احتمال صحت گفتار و 5% خطا 190 نفر برآورد گردید که به سبب بالا‌بردن اطمینان از نتایج پژوهش، به 195 نفر افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده‌ این موضوع است که در صورتی که به نورپردازی مسیرهای پیاده‌روی توجه ویژه شده و اجرای دقیق آن در دستور کار برنامه‌های کیفیت‌بخش به فضای شهری به‌خصوص در شهرهایی با اقلیم کویری قرار گیرد، می‌توانیم ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش امنیّت، ایمنی و جذابیّت پیاده‌راه‌ها ایفا کرده و زمینه‌ساز افزایش کیفیت پیاده‌روی و در نتیجه افزایش حضور شهروندان در فضای شهری و گسترش فرهنگ پیاده‌مداری شویم.

واژگان کلیدی: نورپردازی، پیاده‌راه، ایمنی، امنیّت، جذابیّت، منظر شهری.


*نویسنده مسئول، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (08.pdf)اصل مقاله[Download ]1042 kB