پرینت

فراخوان همکاری به عنوان داور

دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر» با هدف تکمیل مجموعه داوران خود از تمام اساتید و پژوهشگران و فارغ التحصیلان محترم دکتری در تمام رشته های مرتبط با حوزه تخصصی نشریه دعوت می نماید تا با تکمیل فرم زیر و ارسال سوابق علمی و پژوهشی خود به جمع داوران نشریه بپیوندند. درخواستها پس از بررسی اولیه و تامین حداقل شرایط مصوب وزارت علوم، توسط هیأت تحریریه مورد بازبینی و تصمیم گیری نهایی قرار گرفته و نتیحه نهایی به صورت ایمیل به اطلاع درخواست دهنده خواهد رسید.

فرم همکاری به عنوان داور